Deze site wordt beheerd door Centure B.V.
en staat los van Code Oranje.

Persoonsgegevens

CodeOranjeGulden.nl (Centure B.V.) verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken: Gulden ontvangstadres, IP-adres.

Wij doen dat om u Gulden te kunnen sturen.

CodeOranjeGulden.nl bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is.

CodeOranjeGulden.nl verstrekt gegevens in verband met onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

CodeOranjeGulden.nl neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

CodeOranjeGulden.nl gebruikt een cookie met een puur technische functionaliteit. Deze zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt.